Etický kodex kouče

 • To co předávám a přednáším, sám žiji, praktikuji, znám.
 • Čerpám ze své vlastní nebo blízké zkušenosti.
 • Vyzařuji radost ze života, upřímný zájem o člověka i téma.
 • Pružnost a improvizace v tématu, způsob předávání můj.
 • Lektoruji profesionálně a zároveň přirozeně, intuitivně a hravě.
 • Opírám se o logiku, strukturu, prokazatelné informace a vědomosti.
 • Vytvářím interaktivní atmosféru, naslouchám klientům, účastníkům workshopů, lekcí, kurzů a pobytových kempů.
 • Věnuji pozornost každému účastníkovi podle jeho potřeb.
 • Nastavuji a dávám jasné hranice, jsem si vědomý sám sebe.
 • Každý má právo být vyslechnut, být brán vážně, říci „NE, NEVÍM, NESOUHLASÍM“.
 • Nekritizuji, nehodnotím, nesoudím, respektuji jinakost.
 • Neskáči si s mluvícím do řeči.
 • Vyjadřuji se stručně a jasně, při nejasnosti se zeptám.
 • Toleruji právo každého na jeho prostor stejně tak, jak jej pak dostávám já sám.
 • Každý má čas pro sebe a druhým ho nebere.
 • Ověřuji si, zda mí klienti pochopili předávané informace.

 

POZNEJ SÍLU MENTÁLNÍHO KOUČINKU

Mentální kouč posiluje svěřencův potenciál a tím jej chrání před psychickou nestabilitou, vyvolanou tlakem na sportovní výkon, umožňuje udržení mentálního zdraví sportovce a největší možné využití jeho talentu.