DOSAŽENÍ SPORTOVNÍHO CÍLE

  • Vydat ze sebe to nejlepší s radostí, lehkostí a nadšením!
  • Optimalizovat svůj předstartovní stav
  • Rozvinout svou sebedůvěru, motivaci a „drive“
  • Zvládat nepředvídané podmínky

Tvoje mysl a psychika ovlivňuje zásadním způsobem tvůj výkon skrz motivaci, sebedůvěru, trpělivost, chybovost, … ale také fyziologické procesy v tvém těle, na které má psychika přímý dopad.

Využíváš plný potenciál této významné složky během výkonu?

DOSAŽENÍ DALŠÍCH CÍLŮ

Jestli máš někdy pocit, že máš na víc, tak věř, že to není jen pocit!

  • Zvýrazni svůj úspěch
  • Dělej věci s nadšením
  • Vyzařuj radost

Seber odvahu a pojď hledat SVŮJ „ cíl “. Pracovní, osobní, vztahový…Největší překážky často nejsou ty vnější, ale leží v našich hlavách, v našich omezujících vzorcích myšlení. Tyto vnitřní překážky je možné odstranit, a POZOR! může to jít i poměrně rychle.

Co když dokážeš mnohem víc, než si momentálně umíš představit?